Search

Improvisointi on muutakin kuin jazzia


Kun jotain yllättävää tapahtuu, sovellatko tietoa ja taitoa hetken tarpeen mukaan - sateenvarjon unohtuessa laitatko sanomalehden pään päälle? Tuleeko mieleesi käyttää junassa lapsen puhallettavaa uimarengasta tyynynä, tai keskusteletko jonkun kanssa, etkä tiedä mitä hän tulee sanomaan seuraavaksi? Arkielämä on jatkuvaa improvisointia, toimimista hetkessä, tilanteeseen sopivalla - tai sopimattomalla - tavalla. Yhtälailla opettaessa, kuoroa tai yritystä johtaessa, tai musisoidessa, sovelletaan aiemmin opittua taitoa ja tietoa kyseisen hetken, tilanteen ja oman tai muiden tarpeiden mukaan. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä kaikki on improvisointia - hetkessä toimimista.

Vaikka improvisointi on läsnä jokapäiväisessä elämässämme, on se musiikin parissa suhteellisen rajatuksi jäänyt aihe. Usein törmäänkin ajatukseen tai käsitykseen, että improvisointi on yhtä kuin jazz. Jazzilla onkin ehdottomasti ollut merkittävä rooli improvisoinnin palauttajana takaisin musiikkiin sen jälkeen, kun klassisen musiikin puolella esiintyminen ja säveltäminen erotettiin toisistaan ja suuria säveltäjiä alettiin palvomaan (vaikka itse asiassa Bach, Beethoven ja Mozart olivat kukin erinomaisia improvisoijia!). Samalla improvisoinnista musiikissa on rakentunut tyyliin tai genreen sidottu käytäntö, mikä näkyy mm. musiikkikasvatuksen puolella siinä, että improvisointia on pääasiassa tutkittu instrumentaalisena, yksilöllisenä ja tonaalisena, eli suhteellisen rajattuna ilmiönä (kts. Siljamäki & Kanellopoulos, 2019). Kun improvisointi määritetään "jazziksi" tai vain osaksi säveltämistä, jätetään erittäin laaja kirjo improvisointia sivuun, kuten yhteisöllinen, lauluäänellä tuotettu ja vapaa improvisointi, sekä näiden erityiset tarjoumat.

Derek Baileyn (1992) sanoin: "Improvisaatio on sekä laajimmin harjoitettu musisoinnin muoto, että vähiten tunnustettu ja ymmärretty.“ (p. ix)

Vaikka viime aikoina improvisointi on uuden opetussuunnitelman myötä noussut keskusteluun myös koulun musiikinopetuksessa, on se silti vielä suhteellisen tuntematon alue. Harvemmin puhutaan siitä, kuinka musiikissa improvisointi voi vaihdella nuoteista soitettavan kappaleen tulkinnasta aina vapaaseen ja kontrolloimattomaan äänen tutkimiseen. Väitän, että käsittämällä improvisoinnin laajuus ja moninaiset mahdollisuudet, voi se muuttua niin yleisön, kuin muusikoiden parissa "pelkästä" jazzista kaikkia koskettavaksi ja helposti lähestyttäväksi ilmiöksi. Oman panokseni tähän keskusteluun tuon näillä blogi-kirjoituksilla, opetuksellani ja tulevalla väitöstyöllä, joka alkaa olla loppusuoralla.

Hyvää alkanutta Marraskuuta kaikille!


#improvisointi #musiikkiimprovisaatio #jazz