Search

Ääni vapaaksi - jokaisen oikeus äännellä ja tulla kuulluksi


Laulaminen on tutkitusti vähentynyt. Väitän, että syy ei ole ainoastaan kulttuurimme muutoksessa, vaan myös äänen kauneusihanteen ylläpitämisessä. Laulaminen on paljon muutakin kuin kaunista tai kantavaa ääntä. Se on myös narinaa, maiskutusta, naksuttelua, pärinää ja jokellusta. Laulaminen on kaunista, rumaa, muutoksen tekevää, hempeää, kovaa, riipaisevaa, tunteisiin vaikuttavaa, kokemuksellista, fyysistä, liikuttavaa, leikkiä - kaikkea mitä taiteellinen kokemus voi olla.

Äänen vapauttaminen ei tapahdu kouluttamalla jokainen käyttämään ääntään niin sanotusti 'oikealla' tavalla - vaan asennemuutoksella. Opitut tavat ja ajattelu, miten maailmassa "tulisi" tai "pitäisi" olla, voivat vaikuttaa oppimiseen ja elämän laatuun. Jos musiikki-käsitystä laajennetaan kattamaan kaikenlaisia ääniä ja tekemisen tapoja, voi jokaisella olla mahdollisuus ottaa osaa musisointiin omalla, inhimillisellä instrumentillaan - äänellä. Sen sijaan, että määritellään kuka saa laulaa tai miten, voisi jokainen laulaa ja jokaisen ääni kuulua.

Vapaa improvisaatio on yksi mahdollisuus äänen moninaisuuden kokeilemiseen ja omien rajojen määrittämiseen siitä, mikä on sallitua ja mikä ei. Osallistujan kommentti:

"Sai leikkiä, improvisoida ja käyttää ääntä luovasti -

samalla luopua niistä monista arkipäivässä vastaan tulevista kenties itseä rajoittavista normeista."

Meillä jokaisella on oikeus käyttää ääntämme moninaisesti, vapaasti ja kuuluvasti. Annetaan oman äänen kuulua juuri sellaisena kuin se on. Ääni vapaaksi!

Seuraa #äänivapaaksi -kampanjaa intsagramissa: https://www.instagram.com/explore/tags/%C3%A4%C3%A4nivapaaksi/?hl=fi

#äänivapaaksi #improvisaatio #leikkimielellä #iloaarkeen #musisoiden #rajoitteetovatvainomassapäässä #aikuistenoikeasti #irtirajoittavistauskomuksista #hyvinvointi #hyväelämä #omaääni #äänikuuluviin #luovaelämä #jokaihmisenoikeus #oikeusjakohtuus #musiikki #musiikkikasvatus #jokaisenoikeus #äänioikeus #ihmisoikeudet #oikeusomaanääneen #omaäänikuuluviin #laulaminenonkivaa #musiikkionmuutakin #hyvinvointiamusiikista #tasaarvo #artsequal #laula #äänellä #äännellä #laulaminen