"Suoraan käyttökelpoisia oivalluksia työhön ja omaan elämään"

Waves _edited.jpg

Yhteisölähtöisesti

Luovissa palveluissa kaikki sisältö ja tuotettu materiaali syntyy osallistujista itsestään, joten jokainen osallistuja saa kokea olevansa luova, pystyvä ja kykenevä. 

Artsmendin luovat palvelut perustuvat tutkittuu tietoon sekä fasilitoijan pitkään kokemuspohjaan ihmisten johtamisesta taiteellisin ja pedagogisin keinoin. Fasilitoijan avulla jokaisella tapaamiskerralla rakennetaan yhdessä turvallinen tila, jossa osallistuminen on motivoivaa, palkitsevaa ja oppimista ja/tai hyvinvointia edistävää.

Luovissa palveluissa on erilaisia kokonaisuuksia yhteisöjen ja ryhmien muutosjoustavuuden, resilienssin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen, sekä myös improvisoinnin ja improvisaatiopedagogiikan koulutusta harrastajista ammattilaisiin. 

Palveluista sanottua:

"Ryhmässä oli hyvä ilmapiiri, jossa uskalsi kokeilla ilman pelkoa."


"Kurssi herkisti itseni ja toisten kuuntelulle turvallisessa ja kannattelevassa ilmapiirissä."
Image by Cristina Cerda
Kopio Kopio Green and Red Photo Pitch Deck Presentation (7)_edited.png
 

Muutosjoustavuus eli resilienssi
- yhteisön oppimisen, luovuuden ja tuottavuuden ytimessä. 

Palvelu tukee yhteisön muutosjoustavuutta ja resilienssiä, eli kykyä reagoida ja toimia rakentavasti sekä tarkoituksenmukaisesti muuutos- ja oppimistilanteissa

Artsmend-muutospajojen systemaattisessa kehitystyössä lisätään yhteisön

 • kykyä toimia yhteistoiminnallisesti ja luovasti

 • kykyä sietää epävarmuutta ja palautua virheistä

 • avoimuutta ja valmiutta muutokseen

 • vuorovaikutussuhteiden laatua, sosiaalista turvallisuutta 

Suositeltava pajojen lukumäärä on 3-5.

Sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan

Työskentelymuodot: luovat harjoitteet, reflektiiviset keskustelut, kehityskarttatyöskentely (Lisätietoa täältä)

Pajat perustuvat toiminnalliseen ja kokemukselliseen oppimiseen, joka tapahtuu yhdessä rakennetussa turvallisessa ympäristössä myötäelävän ja asiantuntevan taiteenalan ammattilaisen fasilitoimana.

Tarpeen kartoituksessa hyödynnetään tutkimusperustaista kyselyä, jonka avulla tutkitaan yhteisön muutosjoustavuuteen liittyviä kykyjä. Saman kyselyn avulla arvioidaan vaikutuksia työpajojen päätyttyä. 

Esimerkki prosessista:
1 - Tarvekartoitus
 • Alkukysely, havainnointi ja haastattelut

2 - Muutospajat 
 • Luovat ja toiminnalliset harjoitteet 5-15 hengen ryhmissä

 • Suositeltava määrä 3-5 työpajaa

3 - Arviointi
 • Loppukysely ja raportointi

Kiinnostuitko?
...niin räätälöidään sinun yhteisösi tarpeisiin perustuva kokonaisuus muutosjoustavuuden ja resilienssin tukemiseen
Winding Roads
 

Hyvinvointia taiteesta

Hyvinvointia lauluimprovisaatiosta

17.-18.9.2022 Helsinki

15.-16.10.2022 Tampere

Ilmoittautumiset ja lisätiedot täältä (Kansalaisfoorumi)

Juuri nyt

Artsmend-hyvinvointipajoissa ei vaadita aiempaa musiikkillista tai taiteellista osaamista. 

Hyvinvointipajat räätälöidään yhteisön tarpeiden ja tavotteiden mukaan

Taiteeseen osallistuminen voi parhaimmillaan nostaa elämän laatua, lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista sekä vähentää stressiä. Hyvinvointipajat perustuvat tutkittuun tietoon taiteellisten menetelmien hyödyntämisestä hyvinvoinnin edistämisessä. 

Erinomainen esim. tyky/tyhy-päiville!

Esimerkkejä sisällöistä:
"Ain' laulain työtäs tee"

Työkyvyn ylläpitämiseen inspiraatiota luovuudesta. Luovaan  ja relationaaliseen ajattelutapaan tutustuminen sekä keho-mieli -yhteyden aktivoiminen

Kuuluuko, näkyykö?

Hyvinvointia yhdessä nauraen ja heittäytyen rentouttavaan ja vapauttavaan leikkiin omalla äänellä yhdessä muiden kanssa - juuri sellaisena kuin olet. 

Yhteisöllisen rytmin löytäminen, yhteistyön kehittäminen ja moniäänisyyden kuuleminen työssä

Luovuutta peliin

Kokonaisvaltaista tukea esiintymiseen - valmistautuminen ja omiin taitoihin luottaminen, äänenkäyttö ja kehollisuus 

Aikuisten leikkipaja
Kiinnostuitko?
...niin räätälöidään sinun yhteisösi  tarpeisiin sopiva kokonaisuus hyvinvoinnin tukemiseen
Image by Johannes Plenio
 

​Tukea improvisointiin ja improvisaatiopedagogiikkaan

- tutkimusperustaisesti ja monipuolisesti

Työpajat ja luennot 

Työpajoissa ja luennoilla voidaan syventyä improvisoimiseen, siihen liittyvien haasteiden kohtaamiseen ja sen moninaisten mahdollisuuksien tuottavaan käyttöönottoon.

Tarjolla on kiinnostavia teemoja niin musiikin alana ammattilaisille kuin harrastajille tai ensimmäistä kertaa kokeilevilla. 

Improvisointi on yksi musisoijan tärkeimmistä työkaluista, joka mahdollistaa oppimista, luovuutta, inspiraatiota ja musiikillista toimijuutta. Improvisointia estävät väärät uskomukset, tiedon puute ja kielteiset asenteet. Toimiakseen hyödyttävällä tavalla se vaatii tietynlaisia olosuhteita ja tukevia käytäntöjä. 

Esimerkkejä teemoista:
Pajat
 • Improvisoinnin moninaisuus

 • Improvisaation tutkimus

Luennot
Pedagogiikka
 • Improvisoinnin oppimisen yksilöllisyys ja moninainen tarjouma

 • Erilaiset lähestymistavat improvisoinnin opettamisessa 

 • Improvisoinnin hyödyt 

 • Turvallisen oppimisympäristön rakentaminen

Perusteet
 • Improvisoinnin epävarmuuden ja haasteiden kohtaaminen

Kiinnostuitko?
...niin räätälöidään sinun yhteisösi  tarpeisiin perustuva ja sopiva kokonaisuus improvisointiin
Mountain nature
 

Asiakkaiden kokemuksia

Ohjaajasta sanottua:

"Luennoitsija ihana ja asiaan perehtynyt."

"Huomaavainen ja ymmärtäväinen, kannustava ilmapiiri opettajan luomana."

"Rento ja avoin tunnelma ja meininki. Kouluttaja oli samaistuttava, lämmin ja aito."

"Luennoitsija on energinen ja selkeä, paljon faktoja."

"Selkeät ohjeistukset ja toisaalta niiden selkeät, kärsivälliset tarkennukset kun joku ei ymmärrä."

​​"Kiitos upeasta kurssista. Aitoutesi ja läsnäolosi on puhuttavaa ja esimerkillistä"​

"Oma olemuksesi toimi esimerkkinä sanallistetusta sallivuudesta ja lempeydestä."

"Kiitos herkästä ja jämäkästä ryhmän luotsaamisesta."

Palveluista sanottua: 

"Hieno pysähtyneisyys ja turvallinen ilmapiiri hoivasti niin kehoa kuin tajuntaa."

​​"Jokainen pääsi kertomaan omat kokemukset ja olimme tasavertaisia!"

"Innostava ote. Monipuolinen sisältö. Päivän pituus ja jaottelu hyvä."​

jeremy-bishop-vGjGvtSfys4-unsplash.jpg