Luovat palvelut

- arkeen, taiteeseen ja työhön

Luovat palvelut perustuvat tutkittuun tietoon ja pitkään kokemuspohjaan ihmisten johtamisesta ja opimisesta taiteellisin ja pedagogisin keinoin. Fasilitoijan avulla jokaisella tapaamiskerralla rakennetaan yhdessä turvallinen tila, jossa osallistuminen on motivoivaa, palkitsevaa ja oppimista ja hyvinvointia edistävää.

Luovissa palveluissa keskeistä on kommunikointi ja kohtaaminen. Työpajoissa jokainen osallistuja voi kokea olevansa luova, pystyvä ja kykenevä yhteisön jäsen.  

"Ryhmässä oli hyvä ilmapiiri, jossa uskalsi kokeilla ilman pelkoa."


"Kurssi herkisti itseni ja toisten kuuntelulle turvallisessa ja kannattelevassa ilmapiirissä."Tutustu luoviin palveluihin alla
 

Hyvinvointipajat

Erinomainen esim. tyky/tyhy-päiville!

Hyvinvointipajoissa harjoitellaan toiminnallisesti ja omaa luovuutta herätellen omaa ja toisten hyvinvointia edistäviä taitoja. Suositeltava kesto 1-3 h. 

Esimerkkejä hyvinvointipajojen teemoista: 

1. Luovuutta peliin

Luovuudesta inspiraatiota työkyvyn ylläpitämiseen. Tutustumme luovaan  ja relationaaliseen ajattelutapaan sekä aktivoimme keho-mieli -yhteyttä. 

2. Ain' laulaien työtäs tee

Löydämme yhteisöllisen rytmin, kuuntelemme  yhteisön moniäänisyyttä ja kehitämme yhteistyötä. 

3. Kuuluuko näkyykö

Kokonaisvaltaista tukea esiintymiseen - valmistautuminen ja omiin taitoihin luottaminen, äänenkäyttö ja kehollisuus 

4. Aikuisten leikkipaja

Hyvinvointia yhdessä nauraen ja heittäytyen rentouttavaan ja vapauttavaan leikkiin omalla äänellä yhdessä muiden kanssa - juuri sellaisena kuin olet. 

Kiinnostuitko?

 

Improvisointi ja improvisaatiopedagogiikka

- tutkimusperustaisesti ja monipuolisesti
 • Improvisointi on yksi musisoijan tärkeimmistä työkaluista

 • Improvisointi mahdollistaa oppimista, luovuutta, inspiraatiota ja musiikillista toimijuutta.

 • Improvisointia estävät väärät uskomukset, tiedon puute ja kielteiset asenteet.

 • Toimiakseen hyödyttävällä tavalla improvisointi vaatii tietynlaisia olosuhteita ja prosessia tukevia käytäntöjä. 

Työpajat ja osallistavat luennot pohjautuen improvisaation tutkimukseen ja ohjaavan opettajan (Siljamäki) vuosikymmenien kokemukseen. Tarjolla on kiinnostavia teemoja niin musiikin alan ammattilaisille kuin harrastajille tai ensimmäistä kertaa kokeileville. 

Osallistavat luennot voidaan toteuttaa verkossa tai asiakkaan omissa tiloissa. 

Työpajoissa voidaan syventää luennoilla opittua tai keskittyä toiminnalliseen ja kokemukselliseen oppimiseen uuden aiheen parissa. 

Toimi näin: 

1. valitse sinua kiinnostavat teema: Improvisaation ja improvisoinnin perusteet, pedagogiikka, tutkimus, moninaisuus, haasteet, mahdollisuudet, sekä improvisointia mahdollistava oppimisympäristön rakentaminen

2. Ota yhteyttä lomakkeen kautta (linkki alla) ja jätä yhteystietosi, sekä mahdolliset kiinnostuksen kohteet. 

Kiinnostuitko?

 

Muutosjoustavuus ja resilienssi

- yhteisön oppimisen, luovuuden ja tuottavuuden ytimessä

Sosiaalinen muutosjoustavuus on työyhteisön kykyä reagoida ja toimia rakentavasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa muutostilanteissa. Se muotoutuu sosiaalisissa prosesseissa ja tarkoittaa yhteisön kykä palautua, kehittyä ja oppia kokemusten pohjalta.

Muutopajoissa edistetään yhteisösi kykyä

 • toimia yhteistoiminnallisesti ja luovasti

 • toimia rakentavasti ja tarkoituksenmukaisesti yllättävissä tilanteissa tai muutoksissa

 • sietää epävarmuutta ja palautua virheistä

 • ylläpitää vuorovaikutussuhteiden laatua ja sosiaalista turvallisuutta 

Esimerkki prosessista

1. Tarvekartoitus

 • tutkimusperustainen kysely, havainnointi ja haastattelut

2. Muutospajat

 • esim. 3-5 kertaa, 5-15 hengen ryhmät

 • luovat harjoitteet, reflektiiviset keskustelut, kehityskarttatyöskentely (Lisätietoa täältä)

3. Vaikutustuen arviointi

 • tutkimusperustainen kysely ja raportointi​

Pajat perustuvat toiminnalliseen ja kokemukselliseen oppimiseen, joka tapahtuu yhdessä rakennetussa turvallisessa ympäristössä myötäelävän ja asiantuntevan taiteenalan ammattilaisen fasilitoimana.

Kiinnostuitko?

 

Asiakaskokemuksia

Ohjaajasta sanottua:

"Luennoitsija ihana ja asiaan perehtynyt."
"Selkeät ohjeistukset ja toisaalta niiden selkeät, kärsivälliset tarkennukset kun joku ei ymmärrä."
"Huomaavainen ja ymmärtäväinen, kannustava ilmapiiri opettajan luomana."
​​"Kiitos upeasta kurssista. Aitoutesi ja läsnäolosi on puhuttavaa ja esimerkillistä"​
"Rento ja avoin tunnelma ja meininki. Kouluttaja oli samaistuttava, lämmin ja aito."
"Ohjaajan olemus toimi esimerkkinä sanallistetusta sallivuudesta ja lempeydestä."
"Luennoitsija on energinen ja selkeä, paljon faktoja."
"Kiitos herkästä ja jämäkästä ryhmän luotsaamisesta."

Palveluista sanottua: 

"Hieno pysähtyneisyys ja turvallinen ilmapiiri hoivasti niin kehoa kuin tajuntaa."
​​"Jokainen pääsi kertomaan omat kokemukset ja olimme tasavertaisia!"
"Innostava ote. Monipuolinen sisältö. Päivän pituus ja jaottelu hyvä."​