Kopio Kopio Green and Red Photo Pitch Deck Presentation (7)_edited_edited_edited_edited.pn
Waves _edited.jpg

Yhteisölähtöisesti

Tukea muutosjoustavuuteen, hyvinvointiin ja improvisointiin

Kaikissa palveluissa rakennetaan yhdessä osallistujien kanssa sosiaalisesti turvallinen tila, jossa osallistuminen on motivoivaa ja palkitsevaa.  

Tutustu luoviin palveluihin:
Kopio Kopio Green and Red Photo Pitch Deck Presentation (7)_edited.png
Image by Cristina  Cerda
 

Muutosjoustavuus

Sosiaalinen muutosjoustavuus on yhteisön oppimisen, luovuuden ja tuottavuuden ytimessä. 

Artsmend-muutospajoissa luovien harjotteiden, reflektiokeskustelujen ja kehityskarttatyöskentelyn avulla lisätään kykyä sietää epävarmuutta, huomioida vastavuoroisuutta, sekä avoimuutta ja valmiutta muutokseen ja kasvuun.

Artsmend-muutospajoissa tuetaan

  • koko yhteisön kykyä reagoida ja toimia yhteistoiminnallisesti, rakentavasti ja tarkoituksenmukaisesti muutos- ja oppimistilanteissa

  • sosiaalisen ympäristön vuorovaikutussuhteiden laatua, sosiaalista turvallisuutta ja kykyä palautua virheistä. 

Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja tavotteiden mukaan. Suositeltava pajojen lukumäärä on 3-5.

Lue verkkoartikkelini palvelumallista ja muutosjoustavuudesta täältä

1.png
2.png
Winding Roads
 

Hyvinvointi

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen kautta

Taiteeseen osallistuminen voi parhaimmillaan nostaa elämän laatua, lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista sekä vähentää stressiä. Hyvinvointipajat perustuvat tutkittuun tietoon taiteellisten menetelmien hyödyntämisestä hyvinvoinnin edistämisessä. 

Artsmend-hyvinvointipajoissa toiminnallinen ja kokemuksellinen oppiminen tapahtuu turvallisessa ympäristössä myötäelävän ja asiantuntevan taiteenalan ammattilaisen fasilitoimana. 

 

Hyvinvointipajat räätälöidään yhteisön tarpeiden ja tavotteiden mukaan. Aiempaa musiikkillista tai taiteellista osaamista ei vaadita. 

Erinomainen esim. tyky/tyhy-päiville!

3.png
4.png
Image by Johannes Plenio
 

Improvisointi

Tutkimusperustaista tukea improvisointiin ja sen opettamiseen

Improvisointi on yksi musisoijan tärkeimmistä työkaluista, joka mahdollistaa oppimista, luovuutta, inspiraatiota ja musiikillista toimijuutta. Improvisointia estävät väärät uskomukset, tiedon puute ja kielteiset asenteet. Toimiakseen hyödyttävällä tavalla se vaatii tietynlaisia olosuhteita ja tukevia käytäntöjä. 

Tutkittuun tietoon ja taidepedagogiseen osaamiseen perustuvissa työpajoissa ja luennoilla syvennytään improvisoimiseen, siihen liittyvien haasteiden kohtaamiseen ja sen moninaisten mahdollisuuksien tuottavaan käyttöönottoon.

5.png
6.png
Mountain nature
 

Asiakkaiden kokemuksia

"Luennoitsija ihana ja asiaan perehtynyt."

​​"Jokainen pääsi kertomaan omat kokemukset ja olimme tasavertaisia!"

"Oma olemuksesi toimi esimerkkinä sanallistetusta sallivuudesta ja lempeydestä."

"Rento ja avoin tunnelma ja meininki. Kouluttaja oli samaistuttava, lämmin ja aito."

"Selkeät ohjeistukset ja toisaalta niiden selkeät, kärsivälliset tarkennukset kun joku ei ymmärrä."

"Kiitos herkästä ja jämäkästä ryhmän luotsaamisesta."

"Suoraan käyttökelpoisia oivalluksia työhön ja omaan elämään"

"Innostava ote. Monipuolinen sisältö. Päivän pituus ja jaottelu hyvä."​

"Huomaavainen ja ymmärtäväinen, kannustava ilmapiiri opettajan luomana."

"Hieno pysähtyneisyys ja turvallinen ilmapiiri hoivasti niin kehoa kuin tajuntaa."

​​"Kiitos upeasta kurssista. Aitoutesi ja läsnäolosi on puhuttavaa ja esimerkillistä"​

"Luennoitsija on energinen ja selkeä, paljon faktoja."

Impropajoilta ja luennoilta

jeremy-bishop-vGjGvtSfys4-unsplash.jpg