Image by Zoltan Tasi

Mitä improvisointi on?

Luova ja opittava taito

Tutkimusten mukaan improvisointi voi tukea oppimista ja hyvinvointia

Improvisointi on vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista, jonka lopputulosta ei voi ennalta päättää. Sen sijaan prosessia voi ohjailla toivottuun suuntaan luomalla olosuhteet, joissa tavoiteltava lopputulos mahdollistuu.

Improvisointi on keskeinen osa  Artsmendin luovien palveluja.

Voit lukea lisää improvisaatiopedagogisesta lähestymistavastani esimerkiksi Yamk opinnäytteestäni "Improvisoiden muutosjoustavuutta työelämään" tai väitöstyöstäni "The plural possibilities of improvisation in music education"

 

Blogi