Image by Linus Nylund

Mitä improvisointi on?

Luova ja opittava taito, joka tukee oppimista ja hyvinvointia

Improvisointi on vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista, jonka lopputulosta ei voi ennalta päättää. Sen sijaan prosessia voi ohjailla toivottuun suuntaan luomalla olosuhteet, joissa tavoiteltava lopputulos mahdollistuu.

Improvisointi mahdollistaa sekä oman toiminnan että sosiaaalisten prosessien tarkastelua, kun se fasilitoidaan turvallisesti ja rakentavasti osallistujia kuunnellen. Improvisointi on keskeinen osa  Artsmendin luovien palvelujen pajoja ja harjotteita.

Voit lukea lisää improvisaatiopedagogisesta lähestymistavastani esimerkiksi Yamk opinnäytteestäni "Improvisoiden muutosjoustavuutta työelämään" tai väitöstyöstäni "Improvisaation moninaiset mahdollisuudet"

 

Blogi