Kopio Kopio Green and Red Photo Pitch Deck Presentation (7)_edited_edited_edited.png

EEVA SILJAMÄKI

Luova kehittäjä, kouluttaja ja tutkija

Eeva Siljamäki on monipuolinen, improvisoiva ja luova musiikin ammattilainen, joka on syventänyt kehittämisosaamistaan tutkija- ja yrittäjyyskoulutuksessa. Hänen vahvuuksiaan ovat empaattinen ja luova ryhmänohjaaminen sekä improvisaation ja oppimisen tutkimus.

"Tällä hetkellä olen unelmatyössäni:

toimin kouluttajana ja kehittäjänä vapaalla kentällä sekä tohtoritutkijana Taideyliopistossa." 

Siljamäki on motivoitunut luennoimaan ja ohjaamaan työpajoja tällä sivustolla mainittujen aiheiden parissa. Lisäksi hän on kiinnostunut improvisoinnin ja taiteen mahdollisuuksista muutoksen aikaansaamisessa.

Koulutus

  • Musiikin tohtori (MuT) - Taideyliopisto, 2021 (Musiikkikasvatus)

  • Medianomi (Yamk) - Turun taideakatemian Master School, 2021 (Meida- ja kulttuurialan yrittäjyys)

  • Musiikin maisteri (MuM) - Sibelius-Akatemia, 2003 (Musiikkikasvatus)

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Spotify
Orcid_edited.jpg
Google scholar ikoni_edited_edited.jpg
download.png

Tutkimus- ja kehittämisprojekteja

Improvisoiden muutosjoustavuutta työelämään

Siljamäki on hyödyntänyt taide- ja  tutkimusosaamistaan Artsmend-palvelumallin kehittämiseen, jolla vahvistetaan organisaation muutosjoustavuutta. 

Improvisointia ja kuorolaulua sosiaaliseen jännittämiseen

Yksi Siljamäen vaikuttavimmista projekteista on ollut yhteistyö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa. Moniammatillisessa yhteistyössä yliopisto-opiskelijoille tarjottiin kuorolaulu -toimintaa, jossa yhdistettiin improvisaatiota, sosiaalisen jännittämisen hallintaa ja vertaistukea.

Projektissa Siljamäki toimi kuoronjohtajana, ja improvisaatiopedagogina yhdessä psykologin ja fysioterapeutin kanssa. Projektista toteutettu tutkimus osoitti, että Improvisointi ja laulaminen turvalliseksi koetussa sosiaalisessa ympäristössä voi tukea oppimista ja ymmärtämistä itsestä ja muista ihmisistä.

Väitöstyö oppimisen, improvisaation ja hyvinvoinnin vaikutussuhteesta

Käytäntölähtöisessä väitöstutkimuksessaan Siljamäki tutki improvisaatiopedagogiikan ja sosiaalisen ympäristön merkitystä yhdessä oppimiseeen, taiteen kautta oppimiseen sekä hyvinvointiin.  

Eeva Siljamäki, MuT (väit.).jpg
 
 

Esitelmiä tutkimuksesta

Improvisaatio - Exploratorium Berlin, 2022

Siljamäki esitteli tutkimustuloksia tammikuussa 2022 Exploratorium Berlinin symposiumissa, jossa mukana myös Simon Rose (keynote), Guro Gravem Johansen (Norwegian Academy of Music), Raymond MacDonald + Graeme Wilson (University of Edinburgh), Laura Navarro (University of Granada). 

Video alkaa Siljamäen esittelystä. Esitelmä kestää n. 20 min. 

Kieli: Englanti

Juhlapuhe väitöstilaisuudesta - Lectio precursoria, 2021

Siljamäki esitteli väitöstutkimustaan väitöstilaisuuden aluksi kesäkuussa 2022.

Juhlapuhe kestää n. 24 min. 

Kieli: Englanti

Improvisaation mahdollisuudet - Opinkirjo, 2021

Siljamäki esitteli tutkimustuloksia maaliskuussa 2021 Opinkirjon järjestämässä webinaarissa, joka käsitteli Improvisaation mahdollisuuksia.

Video alkaa esitelmän kohdalta, joka kestää n. 10 min. 

Kieli: Suomi

Väitös_kansi_edited_edited.jpg

Julkaisut

(Sinistä linkkiä painamalla pääset lukemaan)

Väitöskirja

Siljamäki, E. (2021). Plural possibilities of improvisation in music education: an ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. Väitöskirja, Taideyliopisto. Studia musica 86. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-241-3 

Tutkimusartikkelit

Treß, J., Schunter, J., Siljamäki, E., MacGlone, U. & Lage Gomez, C. (2022). Five Empirical Studies at a Glance. In T. Buchborn, T. De Baets, G. Brunner & S. Schmid
(Eds.) Music Is What People Do – Perspectives on Music (Education) as a Praxis. European Perspectives on Music Education 11. Hebling, 125-138. 

Siljamäki, E. (2021). Plural possibilities of improvisation in music education: An ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. Lectio praecursoria. Finnish Journal of Music Education, 24(2), 152-157.

Siljamäki, E. (2021). Free improvisation in choral settings: An ecological perspective. Research Studies in Music Education, 44(1), 234–256. 

https://doi.org/10.1177/1321103X20985314  

            

Siljamäki, E. (2021). Improvisoiden muutosjoustavuutta työelämään - Artsmend-palvelumallin kehittäminen. Opinnäyte, Yamk, Media- ja kulttuurialan yrittäjyys.  Turun ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021110519323

Siljamäki, E. (2021). Improvisaatio moninaisuus musiikkikasvatuksessa - katsaus tutkimukseen ja tulevaisuuteen. Musiikkikasvatus, 24(1), 90-99. https://www.researchgate.net/publication/360101510_Improvisaation_moninaisuus_musiikkikasvatuksessa_-_katsaus_tutkimukseen_FJME

Siljamäki, E. & Kanellopoulos, P. A. (2020). Mapping visions of improvisation pedagogy in music education research. Research Studies in Music Education, 42(1), 113–139. https://doi.org/10.1177/1321103X19843003 

​Backer Johnsen, H., Capponi-Savolainen, A., Choi, S., Fornhammar, L., Jääskeläinen, T., Kallio, A., Kamensky, H., Keskinen, K., Kivijärvi, S., Koivisto, T-A., Lamminmäki, N., Lehtinen-Schnabel, J., Mesiä, S., Miettinen, L., Siljamäki, E., Snellman, A., Thomson, K., Timonen, V., Treacy, D., Tuovinen, T. & Vallenius, L. (2020). Collaboratively Navigating Liminality in Music Education Doctoral Studies. Teoksessa T. Laes & L. Hautsalo (Toim.) Remarks on a Visionary’s Journey: An Anthology Celebrating Heidi Westerlund, 194-220. Sibelius Academy Publications 18. Helsinki: Hansaprint. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/321062/nbnfi-fe2020110389143.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jansson, S.-M., Westerlund, H. & Siljamäki, E. (2016). Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä. Aikuiskasvatus 36(1), 37-49. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88473/47650

Siljamäki, E. (2013). Suomen improvisaatiokuoro: Teatteri-improvisaatio yhteistoiminnallisen musiikin luomisen menetelmänä kuorossa. Musiikin suunta 35(2), 35-45. https://www.academia.edu/4354968/Musiikin_suunta_2_2013_Teatteri_improvisaatio_yhteistoiminnallisen_musiikin_luomisen_menetelmana_Suomen_improvisaatiokuorossa

Siljamäki, E. & Koskela, M. (2013). Voimaantumista, vuorovaikutusta ja marginaalien ääniä – neljäs kansainvälinen musiikkikasvatuksen narratiivisen tutkimuksen konferenssi Helsingissä. Musiikkikasvatus, 15(2), 95-97

Muut julkaisut

Siljamäki, E. (2021). Oppimista ja hyvinvointia kuoroimprovisaatiossa - laadukas vuorovaikutus monipuolisen potentiaalin ytimessä. Bulletin, 2, 4-6. [Lue tästä linkistä]

Siljamäki, E. (2019). Vapaa kuoroimprovisaatio pedagogisena ilmiönä. FiSME:n kuukauden kolumni. https://fisme.fi/kuukauden-kolumnit/komunit2019/vapaa-

kuoroimprovisaatio-pedagogisena-ilmiona/ 

Siljamäki, E. (2017). Voiko maalausta käyttää nuottina? Näin Eeva loi syntymän hetkeä kuvaavan improvisaatioteoksen. Sabrina ja Saarten tyttäret -blogi. https://www.saartentyttaret.com/blogi/2020/9/8/esittelyssa-eeva-siljamaki 

Siljamäki, E. (2016). Pelkäätkö erilaisuutta? - Kokeile hyväksymistä. Equally well -blogi. [kopio luettavissa täältä]

Siljamäki, E. (2016). Tänään en pelkää enää niin kovasti, että he menevät rikki ammattietiikkaa taiteen, pedagogiikan ja hyvinvoinnin rajapinnalla. Equally well -blogi. [kopio luettavissa täältä]
 

 
Impropaneeli_edited.jpg

Viimeisimmät esitelmät ja puheenvuorot

An ecological perspective on improvisation in music education - Placing the focus on the quality of social processes. 

Tutkimusesitelmä, Nordic Network for Research in Music Education (NNRME). Jyväskylä, Finland (online), 5.-7.4.2022. 

Visions and affordances of improvisation – a holistic approach. Erfahrungsraum Improvisation (“Improvisation as a Space for Experience”) 

Tutkimusesitelmä: 7th Symposium of the exploratorium berlin. Berlin, Germany (online), 28.-30.1.2022. [katso videotallenne täältä]

Plural possibilities of improvisation in music education: an ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. 

Lectio praecursoria, juhlapuhe . University of the Arts Helsinki, Finland. 4.6.2021

 

Improvisation in music education – a cross-border perspective

Symposium, Cremades-Andreu, R., Lage-Gómez, C., MacGlone, U., Treß & J., Schunter, J. in the 8th ISME European Regional Conference/EAS Conference 2021. Freiburg, Germany (online), 24.-27.3.2021.


Art, Health, Welfare and Care: Reflections on Some Results in the ArtsEqual Research Initiative 

Paneeli: Jääskeläinen, T., Koivisto, T. & Lehikoinen, K. 11th Midterm Conference of the European Sociological Association Research Network Sociology of the Arts. Helsinki, Finland (online), 9.-12.3.2021.

Yhdessä laulaen ja improvisoiden - vuorovaikutuksen laatu hyvinvoinnin ja oppimisen ytimessä [Collaborative singing and improvisation - quality of social interaction at the core of wellbeing and learning].

Tutkimusesitelmä, Lauluntutkijoiden seminaari. University of Helsinki, Finland (online), 9.10.2021.

Vapaa kuoroimprovisaatio – musiikillisia ja sosiaalisia taitoja oppimassa 

Tutkimusesitelmä, IV  Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät. Jyväskylä, Finland, 14.-16.11.2019.